Eigenschappen As Ringen

Er is zeker geen voorgeschreven regel aan welke eigenschappen assieraden moeten voldoen. Wel is het zo dat voordat een sieraad ook daadwerkelijk een assieraad genoemd mag worden er een ruimte is moet zitten die met as gevuld kan worden. Als dat immers niet zo is dan is het sieraad eenzelfde sieraad zoals alle andere sieraden.

Een ruimte om een beetje as in te bewaren behoort dus ook tot de eigenschappen as ringen moeten bezitten om zo genoemd te mogen worden. Dit neemt niet weg dat ringen waarbij symbolisch een beetje as bewaard wordt toch ook tot dezelfde categorie gerekend worden. Dit komt omdat zij speciaal bedoeld zijn voor het herdenken van een overleden dierbare en niet zo snel voor andere doeleinden gebruikt zullen worden. Het feit dat as ringen eigenschappen hebben die ze speciaal geschikt maakt om een klein beetje as te herbergen wat dat ze onderscheid van andere sieraden. De hoeveelheid as die u kunt bewaren in de vergelijking van as ringen vs urnen natuurlijk een heel stuk kleiner. Dit maakt as ringen ook zo geschikt om bij u te dragen, omdat volgens de bekende eigenschappen as ringen veel minder as kunnen bevatten zijn ze dus een heel stuk kleiner en in ieder geval niet groter dan een normale ring.

Het feit dat as ringen dus vrijwel niet van andere ringen zijn te onderscheiden maakt as ringen populair onder de mensen die voor de aanschaf van assieraden kiezen. Dit komt omdat het dragen van assieraden een hele persoonlijke zaak is, dit is vaak anders dan bij het plaatsen van een urn, een urn is immers snel te herkennen als zijnde een urn en kan door anderen dan ook vaak als urn herkend worden. De eigenschappen as ringen hebben zorgt er voor dat niemand zal kunnen zien dan het een zeer speciale ring is terwijl de ring voor u een onschatbare waarde zal hebben. Deze onschatbare waarde zijn de herinneringen die u bij uw persoonlijke aandenken aan uw overleden dierbare hebt. Uw herinneringen hebben alleen voor u waarde terwijl een ander daar niets aan zal hebben. Dat is waarom as ringen alleen voor u een waarde zullen hebben en in het beste geval zullen alleen andere dierbaren een waarde aan de ring toe kunnen kennen als gaat het daarbij wel om hun eigen herinneringen en niet op de uwe.

De eigenschappen as ringen gaan dus om het aanwezig zijn van een ruimte waarin een heel klein beetje as gestopt kan worden. Op welke wijze deze ruimte gevuld moet worden hangt voor een groot deel af van het model van de ring. Ditzelfde is waar te nemen bij andere assieraden waarbij de eigenschappen assieraden zullen bepalen hoe deze gevuld zullen moeten worden. Over het algemeen zijn er twee manieren om deze sieraden te vullen, er is een afsluitbare opening gemaakt door middel van een schroef of een schroefdop of daarvoor wordt een kristal of edelsteen gebruikt. Dit laatste is bijvoorbeeld goed te zien bij Swarovski as ringen waarbij de ruimte voor de as zich onder het Swarovski kristal bevindt. Volgens de Swarovski as ringen eigenschappen zult u een beetje as in de ruimte moeten plaatsen en daarna deze ruimte door middel van het Swarovski kristal af sluiten. Dit zal veelal gebeuren door het kristal met seconden lijm vast te zetten en deze methode zult u bij veel andere as ringen met steentjes tegen komen. Een andere mogelijkheid dat er ergens een vuldopje is aangebracht, aangezien echter niet alle ringen even groot zijn zal er niet altijd voldoende plaats zijn voor een dergelijk dopje en dat is waarom as ringen met een steentje het vaakst voor komen.

Nu hoeft het geen verdere uitleg dat net als bij andere ringen ook as ringen populair zijn als er een steentje is aangebracht. Op de een of andere manier is de aanwezigheid van een steentje in een ring een absolute bonus voor ieder sieraad. Dit zegt natuurlijk niet dat bijvoorbeeld de gouden as ringen eigenschappen minder zijn dat van eenzelfde sieraad waar een steentje in is aangebracht. Sterker nog, het feit dat er een steentje in zit en een sieraad daardoor dus minder goud bevat zou het bij de hedendaagse goudprijzen wel eens minder waard kunnen maken. Toch zal een steentje een as ring een heel ander uiterlijk geven en positief bij dragen aan de eigenschappen as ringen. De belangrijkste eigenschap waar het dan om gaat is dat een ar ring net als ieder ander as sieraad aan uw smaak voldoet waardoor u er uw eigen herinneringen aan kunt verbinden. Dat zij een waardige manier van het herinneren van een overleden dierbare vormen is waarom as ringen gekozen worden.